Sicil Kayıt İşlemleri

Esnaf Sicil Müdürlüğüne Kayıt için Gerekli Hususlar 

  1. Nüfus Cüzdanı
  2. Vekaletname Fotokopisi (Şahıs Kaydını Kendisi Yaptırmayacaksa Kaydı Yaptıracak Olan Kişinin Vekaletnamesinin Olması Gerekmektedir.)
  3. Ticari Taşıt Kayıtlarında Ruhsat Fotokopisi (Aracı satın alan kişiye ait) Kayıt Masrafı Toplam : ……..0.- TL
  4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2012/1 Sayılı Genelgesine İstinaden ilgili Odaya İntikal ettirilmek üzere;
  5. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
  6. Kayıt yaptıracak Üyeler iş yerlerinin UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) uyumlu adresini bilmek zorundadırlar.
  7. Esnaf Sicile Kayıt ve Oda Tercih Dilekçesi
  Merkez  İlçe Seyyar Satıcı Ve Tamirciler
Evrak Bedeli
Esnaf Sicil Gazete İlan Bedeli
Maliye Harç Pulu
Oda Kayıt Ücreti
TOPLAM