Başkanın Mesajı

Web sitemizi ziyaret eden sayın ziyaretçimiz,

Yaşadığımız yüzyılda iletişim ve bilgi öylesine önem kazanmıştır ki, bilişim teknolojilerindeki hızlı değişimler, ülkeleri bir yandan çeşitli ekonomik ve sosyal çalkantılar içine sürüklerken, diğer yandan da yeni ekonomik süper güçler yaratmaktadır. İster geri kalmış olsun, isterse gelişmiş, bilişimin gücünün farkına varan tüm ülkeler, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için var güçleri ile planlar yapmakta, mevcut sistemlerini sorgulamakta ve bilgi toplumunun temel taşı olan insan gücünü her şeyin önüne çıkarmaktadırlar. Çünkü artık ülkelerin zenginlikleri para ile ya da doğal kaynaklarının zenginliği ile değil, bilgi ve insan kaynaklarının zenginliği ile ölçülmektedir.

Dolayısıyla özel sektör olduğu kadar kamu sektörü de çağımıza ayak uydurabilmek, vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için teknolojik altyapıyı kurarak her türlü iletişim aracını kullanmak ihtiyacını duymaktadır.

Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak, günümüzün en yaygın iletişim araçlarından biri olan internet’i kullanarak, gerek odamızı tanıtmak, duyurularımızı yapmak, gerekse vatandaşlarımızla ve diğer kurumlarla elektronik ortamda iletişim sağlayabilmek amacıyla web sitemizi hazırlayarak yayınlamış bulunmaktayız. Web sitemizde bağlı odalarımızın tanıtım bilgilerini bulabileceğiniz gibi, odamızla ilgili bilgi ve duyuruları bulabilir, elektronik posta ile bize ulaşabilir, dilek ve önerilerinizi kolaylıkla iletebilirsiniz.

Web sitemizin tüm kullanıcılara yararlı olması dileğiyle saygılar sunarım.

İsa KÖSE
Başkan