Sicil Tasdiknamesi

Esnaf Sicil Müdürlüğünde Tasdikname için Gerekli Hususlar

 

AMASYA ESNAF ve SANATKARLAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

AMASYA

06 / ……………………… numarası ile Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlıyım. TASDİKNAME verilmesini arz ederim.
Saygılarımla ……/……/……

 

Adı ve Soyadı – İMZA

 

 

Tasdikname Sureti

Evrak Bedeli ………..00 TL
Maliye Harç Pulu ………..00 TL
Maliye Harç Pulu (Her Beher sayfa için) ………..00 TL ( Her beher sayfa için )