İşyeri Açarken İstenen Belgeler

VERGİ DAİRESİNDEN İSTENİLEN BELGELER

 1. Bildirim Formu doldurulur.
 2. Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
 3. İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü.
 4. İkametgah İlmühaberi
 5. İşe Başlama Formu
 6. Nüfus Cüzdanı Örneği
 7. Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER

10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinecek olan beyan formunun doldurulması gerekmektedir.

İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENEN BELGELER

 1. Vergi dairesine kayıt belgesi
 2. 3 fotoğraf
 3. Nüfus cüzdanı örneği
 4. Sicile kayıt belgesi
 5. Alanında ustalık belgesi

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITTA İSTENEN BELGELER

 1. Vergi levhası fotokopisi
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Ticari araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN İSTENEN BELGELER

1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.
Sigortalı sayılır.

1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur’lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur’a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir